Nowy Społeczny Inspektor Pracy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Nowy Społeczny Inspektor Pracy

Data publikacji 13.07.2020

9 lipca 2020 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Nowym Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy została Pani Barbara Biel z Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Katowicach. Osobami uprawnionymi do głosowania zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy oraz wewnętrznym regulaminem wyborów byli oddelegowani przedstawiciele z wszystkich komórek organizacyjnych szkoły.

Pani Barbara Biel podczas codziennej służby będzie pomagała w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz będzie reprezentowała i dbała o ochronę uprawnień pracowniczych policjantów i pracowników Szkoły Policji w Katowicach.

Do zadań społecznego inspektora pracy w szczególności należy:

  • kontrolowanie stanu budynków, maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, urlopami i czasem pracy, świadczeniami z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • branie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w pracach komisji BHPiS;
  • branie udziału w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;
  • informowanie pracodawcy o nieprzestrzeganiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz uprawnień pracowniczych;
  • wydawanie pracodawcy zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień;
  • zwracanie uwagi pracownikom na obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybory zostały przygotowane przez kom. Grzegorza Łagódkę przewodniczącego Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Panią Małgorzatę Klimczyk-Słapę przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Policji.

  • Inspektor pracy z przewodniczącymi związków zawodowych