Święto Policji 2020 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Święto Policji 2020

Data publikacji 24.07.2020

24 lipca odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Szkole Policji w Katowicach.

Tegoroczne obchody Święta Policji różniły się znacznie od wszystkich dotychczasowych, ponieważ przebiegały w reżimie sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa. Uroczysty apel ze względu na obecną dwuzmianową służbę wykładowców (trwające szkolenie zawodowe podstawowe) rozpoczął się wyjątkowo o godz. 7.00, a stawili się na nim głównie mianowani i odznaczeni, aby liczbę uczestników ograniczyć do niezbędnego minimum.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin. Następnie wręczył akty mianowania na wyższy stopień policyjny i odznaczenia. W trakcie dzisiejszego apelu Komendant złożył również wieniec przy tablicy epitafijnej policjantów zamordowanych przez NKWD.

W dniu dzisiejszym odznaczeni i awansowani:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, niżej wymienione osoby odznaczył:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Panią Dorotę ŁYBYK,
podinsp. Andrzeja WILISOWSKIEGO;

              MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
              
asp. szt. Pawła OPIELĘ,
              kom. Marcina SĘDKA,
              podkom. Aleksandra STASIAKA,
              Panią Beatę SZTUBĘ;

              MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
              
Panią Magdalenę BORYS,
              st. asp. Michała LIPUSA;

 • Minister Spraw Wewnętrznych, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji oraz w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, niżej wymienionym osobom nadał:

              ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”
              
insp. Jarosławowi GAŁUSZCE;

              BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”
              
kom. Arkadiuszowi ARSENIUKOWI,
              podkom. Marcinowi CZAPLI,
              kom. Tomaszowi GŁUCHOWSKIEMU,
              podinsp. Violetcie GRUDZIEŃ,
              asp. Maciejowi KUCHCIE,
              asp. szt. Tomaszowi PIWOWAROWI.

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 13 lipca 2020 r. mianował na stopień podkomisarza Policji asp. szt. Sławomira MANTERYSA.
 • Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2020 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI
podinsp. Henryka BARTECKIEGO,
podinsp. Adama WARECKIEGO;

PODINSPEKTOREM POLICJI
nadkom. Cezarego KAPKOWSKIEGO.
nadkom. Lubomira STASIAKA;

 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2020 r. mianował niżej wymienionych policjantów:

NADKOMISARZEM POLICJI
kom. Marka GRZEBIELUCHA,
kom. Mirosława KARKOCHĘ;

              KOMISARZEM  POLICJI
              
podkom. Wojciecha MAŃKĘ;

              ASPIRANTEM  SZTABOWYM  POLICJI
              
st. asp. Tomasza CZECHOWICZA,
              st. asp. Tomasza PĄCZKOWSKIEGO,
              st. asp. Aleksandra ŚWIERKOTA;

              STARSZYM  ASPIRANTEM  POLICJI
              
asp. Dawida KĄDZIOŁĘ,
              asp. Macieja KUCHTĘ,

              ASPIRANTEM  POLICJI
              
mł. asp. Kamila BEDNARKA,
              mł. asp. Jakuba LYSZCZYNĘ,
              mł. asp. Łukasza SROGĘ,
              mł. asp. Grzegorza URBAŃCZYKA,
              mł. asp. Piotra WARCHOŁA,
              mł. asp. Grzegorza WILASZKA;

              MŁODSZYM  ASPIRANTEM  POLICJI
              
sierż. szt. Mateusza KONDELĘ;

 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2020 r. przedterminowo mianował niżej wymienionych policjantów:

KOMISARZEM  POLICJI
podkom. Rafała BŁOCHA,
podkom. Jakuba JUSZCZAKA,
podkom. Grzegorza SALĘ,
podkom. Michała STĘPNIA,
podkom. Łukasza STĘŻOWSKIEGO,
podkom. dra Pawła TOBICZYKA;

              STARSZYM  ASPIRANTEM  POLICJI
              
asp. Klaudiusza ŁUSZCZA,

              ASPIRANTEM  POLICJI
              
mł. asp. Wojciecha MICHURĘ,
              mł. asp. Marcina SZWAJCOWSKIEGO;

 • Medale
 • Uroczysty apel
 • Uroczysty apel
 • Uroczysty apel
 • Uroczysty apel
 • List gratulacyjny MSWiA
 • List gratulacyjny KGP 1. strona
 • List gratulacyjny KGP 2. strona