Projekt FASTER - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Projekt FASTER

Data publikacji 07.09.2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała telekonferencję dla przedstawicieli służb szybkiego reagowania i podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, w której uczestniczyli ze strony Szkoły Policji w Katowicach kom. Paweł Sitko z Zakładu Wyszkolenia Specjalnego oraz kom. Bartosz Saczka z Zakładu Ogólnozawodowego.

Głównym celem telekonferencji było przedstawienie projektu europejskiego FASTER, w ramach którego międzynarodowe konsorcjum prowadzi badania w zakresie zaawansowanych technologii dla służb szybkiego reagowania. Projektowane narzędzia i rozwiązania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zaangażowanych ratowników i zwiększyć skuteczność podejmowanych przez nich działań. W ramach telekonferencji omówiono założenia projektu FASTER oraz przeprowadzono grę symulującą atak terrorystyczny w szkole. W telekonferencji uczestniczyli przedstawiciele: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Katowicach, Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP, Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP w Warszawie, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Sieci Badawczej Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, Szpitala Powiatowego w Szczytnie, Fundacji „Autrimpus”.

Z ogólnymi informacji o projekcie można zapoznać się pod adresem: https://www.faster-project.eu/)/