Publikacja konferencyjna - Banery - Szkoła Policji w Katowicach