Conference release - Banery - Szkoła Policji w Katowicach