Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu w zakresie stosowania siły fizycznej

Szkoła Policji w Katowicach we współpracy ze szkołami policji krajów nadbałtyckich w terminie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 w ramach Programu Erasmus +, Działanie 2: Partnerstwo strategiczne. UMOWA No – 2016-1-LV01-KA202-022708 – PL realizuje projekt pt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu w zakresie stosowania siły fizycznej (Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, POL, EST) police officers in usage of a single model of application of physical force).

Głównym celem tego projektu jest stworzenie nowoczesnego, jednolitego i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej i specjalnych technik walki przez policjantów w ramach partnerstwa strategicznego jednostek szkoleniowych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Rezultatami projektu będą:

  • jednolity program szkoleniowy z zakresu użycia siły fizycznej oraz technik specjalnych walki oraz materiały szkoleniowe dla słuchaczy,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy 16 ekspertami z krajów biorących udział w projekcie w zakresie stosowania siły fizycznej oraz technik specjalnych walki w ramach szkolenia funkcjonariuszy policji,
  • opracowanie rekomendacji metodologicznych dla trenerów policyjnych prowadzących szkolenia policjantów w zakresie użycia siły fizycznej oraz technik specjalnych walki.

Relacja z trzeciego międzynarodowego spotkania w Katowicach znajduje się na tej stronie

Relacja z Seminarium Taktyki i Technik Interwencji znajduje się na tej stronie, a także w innych mediach: