Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji - Banery - Szkoła Policji w Katowicach