Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019 - Banery - Szkoła Policji w Katowicach

Mistrzostwa Policji w Strzelaniu 2019

Zapraszamy wszystkich chętnych funkcjonariuszy służb mundurowych do udziału w Mistrzostwach Policji w Strzelaniu.

Zawody, objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji, odbędą się na strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach 1 czerwca 2019 r.

Współorganizatorem Mistrzostw Policji w Strzelaniu jest Zarząd Główny oraz Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Pisemne zgłoszenia drużyn prosimy kierować na adres Szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2019 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej Regulaminie:


Zgłoszenie:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2


Regulamin strzelnicy ćwiczebnej.