Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji 2019 - Banery - Szkoła Policji w Katowicach