Informator dla słuchacza

Informator dla słuchacza

I. Umundurowanie i wyposażenie

Policjant skierowany do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać ze sobą niżej wymienione umundurowanie i wyposażenie

Ubiór ćwiczebny:

 • czapka zimowa,
 • czapka ćwiczebna,
 • kurtka ćwiczebna z podpinką i kamizelką,
 • bluza ćwiczebna,
 • spodnie ćwiczebne,
 • koszulka z krótkim rękawem i napisem „POLICJA”,
 • półgolf,
 • rękawiczki skórzane,
 • trzewiki służbowe,
 • pas główny,
 • kombinezon ochronny letni.

Rodzaj wyposażenia oraz umundurowania każdorazowo określany jest w pismach naborowych na szkolenia i kursy zgodnie  z założeniami programowymi.

Dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2009, Nr 90, poz. 738 z późn. zm.), w szczególności zgodnie z §29, §32, §33, §34 ust. 1, 2 i 3, §35, §36, §54.

Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne:

 • zeszyt(y) do prowadzenia notatek, w tym zeszyt 32 kartkowy formatu A5 do notatek z zakresu informacji niejawnych, niezarejestrowany w jednostce macierzystej,
 • środki piśmiennicze,
 • akty prawne: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o Policji.

Policjant kierowany na szkolenie do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać:

 • oryginał poświadczenia bezpieczeństwa,

oraz w przypadku posiadania:

 • prawo jazdy,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

II. Kwaterowanie Słuchaczy

Standard zakwaterowania jest zróżnicowany. W większości są to pokoje z własnym węzłem sanitarnym, 2-, 3- i 4-osobowe. Baza mieszkaniowa szkoły zapewnia przebywającym tu słuchaczom znakomite warunki zarówno do nauki, jak i do wypoczynku. Wszystkie akademiki posiadają świetlice wyposażone w sprzęt RTV.

1. Rozkład dnia obowiązujący słuchacza w Szkole Policji w Katowicach*

Rodzaj czynności Dzień powszedni
(w tym soboty i niedziele,
w które realizowane są  zajęcia lekcyjne)
Dni wolne od zajęć ***
Pobudka, toaleta poranna,
porządkowanie miejsca zakwaterowania
5:30 – 5:50 7:00 – 7:30

Sprzątanie rejonów, przygotowanie do zajęć

5:50 – 7:20
Śniadanie 6:25 – 7:20
Apel poranny 7:25 – 7:35
Zajęcia dydaktyczne zgodnie
z planem zajęć
7:40 – 15:25
Obiad** 12:00 – 15:25  
Konsultacje, zajęcia programowe, fakultatywne 15:30 – 17:10
Czas do dyspozycji słuchacza
(o ile nie koliduje to z wykonywaniem poleceń służbowych)
15:25 – 21:00
Kolacja 17:30 – 19:00  
Apel wieczorny
(z wyjątkiem dnia poprzedzającego dzień wolny od zajęć, niedzielę lub święto)
21:00 – 21:30
Cisza nocna 21:30 – 5:30 23:00 – 7:00

* – w indywidualnych przypadkach rozkład dnia może ulec zmianie.

** – słuchacze udają się na obiad zgodnie z planem zajęć.

*** – w przypadku pracy stołówki, czas wydawania posiłków określany jest w sposób odrębny.

 

2. Udzielanie urlopów i przepustek oraz zwolnień z zajęć służbowych

Udział w zajęciach szkoleniowych realizowanych w Szkole Policji w Katowicach jest obowiązkowy, a wszelkie zwolnienia od zajęć odbywają się na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach dotyczących odbywania nauki, tj. Rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Szczegółowe uregulowania dotyczące udzielania policjantom urlopów zawarte są w:

1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1282) z późn. zm.;

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1283).

Udzielanie przepustek słuchaczom Szkoły Policji w Katowicach odbywa się na zasadach zawartych w „Regulaminie Wewnętrznym Szkoły Policji w Katowicach”, z którym policjanci są zapoznawani przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Rekreacja

Obiekty Szkoły Policji w Katowicach usytuowane są na obrzeżu miasta, przylegają bezpośrednio do rozległego kompleksu leśnego, który umożliwia uprawianie rekreacji, w tym w szczególności turystyki pieszej. Na terenie szkoły odbywają się różnego rodzaju imprezy sportowe. Do dyspozycji słuchaczy są dwie sale gimnastyczne umożliwiające uprawianie gier sportowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej) oraz dobrze wyposażona siłownia, mata, tor przeszkód. Szkoła posiada także zewnętrzny kompleks sportowy z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych (siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej), bieżnią i rzutniami lekkoatletycznymi oraz kortem tenisowym.

4. Kultura i rozrywka

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych słuchacze mogą skorzystać także z szerokiej oferty kulturalnej. Często organizowane są wystawy prac plastycznych /w tym środowiska policyjnego/, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia do Teatru Śląskiego. Szkoła posiada również bibliotekę z czytelnią i dostępem do internetu oraz salę internetową z 20 stanowiskami.

Powrót na górę strony