Struktura Szkoły - Szkoła Policji w Katowicach

Struktura Szkoły

Struktura Szkoły

Komendant

Wydział
Kadr

Wydział
Prezydialny

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Funduszy Pomocowych

Sekcja Ochrony
Informacji Niejawnych i Kontroli

Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka

Zastępca
Komendanta
do spraw
dydaktycznych

Zakład Prewnecji
i Ruchu Drogowego

Zakład Służby Kryminalnej

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Zakład Ogólnozawodowy

Wydział Metodyki
i Organizacji Szkolenia

Zastępca
Komendanta
do spraw
logistycznych

Wydział
Finansów

Wydział
Zaopatrzenia

Wydział Łączności i Informatyki

Sekcja Żywnościowa