Jednoosobowe Stanowisko do spraw Funduszy Pomocowych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych

Radca Jednoosobowego Stanowiska do spraw Funduszy Pomocowych
– podinsp. Adam Warecki

Kontakt:
Tel. resort.: 8516 288
Tel. miejski: 32 60 69 288
E-mail: adam.warecki@spkatowice.policja.gov.pl

 

Do zakresu zadań realizowanych na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Funduszy Pomocowych należy w szczególności:

  • koordynowanie i realizowanie działań w zakresie pozyskiwania środków europejskich funduszy pomocowych;
  • koordynowanie współpracy zagranicznej szkoły;
  • współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
  • koordynowanie prac legislacyjnych związanych z przygotowywaniem projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowaniem aktów prawnych.