Komendant Szkoły Policji w Katowicach - Komendant - Szkoła Policji w Katowicach

Komendant Szkoły Policji w Katowicach

insp. dr Rafał Kochańczyk

Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Komisariacie II Policji w Gliwicach.
Od 2003 roku zajmował następujące stanowiska kierownicze:
– Zastępcy Komendanta Komisariatu II Policji w Gliwicach,
– Komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach,
– Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.
Insp. dr Rafał Kochańczyk od 1 kwietnia 2012 pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego najpierw jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, a od 16 marca 2015 roku jako Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach (do dnia 1 lutego 2016 roku). 24 maja 2016 r. mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.
Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jak również studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania, a także zarządzania kryzysowego.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 304 lub 47 8516 304, resort.: 8516 304
Fax: 32 6069 297 lub 47 8516 297
E-mail: komendant@spkatowice.policja.gov.pl