Wydział Prezydialny - Szkoła Policji w Katowicach

Wydział Prezydialny

Wydział Prezydialny

Naczelnik Wydziału Prezydialnego
– mł. insp. Barbara Orzeł

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 272 lub 47 8516 272, resort.: 8516 272
Fax: 32 6069 279 lub 47 8516 279
e-mail: wp@spkatowice.policja.gov.pl

Kancelaria ogólna
tel.: 32 6069 274 lub 47 8516 274, resort.: 8516 274
e-mail: kancelaria@spkatowice.policja.gov.pl

Biblioteka
tel.: 32 6069 278 lub 47 8516 278, resort.: 8516 278
e-mail: biblioteka@spkatowice.policja.gov.pl

Zakres zadań:
Do zadań Wydziału Prezydialnego należy w szczególności:

  • obsługa kancelaryjna kierownictwa szkoły oraz komórek organizacyjnych szkoły;
  • zapewnienie pomocy prawnej komendantowi i komórkom;
  • organizowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej, adresowanej do słuchaczy, policjantów i pracowników szkoły;
  • koordynowanie czynności związanych z organizowaniem narad, spotkań, uroczystości oraz imprez okolicznościowych zleconych przez kierownictwo szkoły;
  • prowadzenie archiwum oraz biblioteki szkoły;
  • zapewnienie obsługi poligraficznej szkoły;
  • realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej,