Zakład Wyszkolenia Specjalnego - Szkoła Policji w Katowicach

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– mł. insp. Tomasz Stechnij

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 382 lub 47 8516 382, resort.: 8516 382
Fax: 32 6069 389 lub 47 8516 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zastępca Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– podinspTomasz Wrzesień

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 382 lub 47 8516 382, resort.: 8516 382
Fax: 32 6069 389 lub 47 8516 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Wyszkolenia Specjalnego należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  • środków przymusu bezpośredniego,
  • umiejętności strzeleckich,
  • taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
  • działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
  • doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich policjantów pełniących służbę w szkole.