Zastępca Komendanta ds. logistycznych

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych

mł. insp. Magdalena Nguyen-Fudala


Służbę w Policji rozpoczęła w 1999 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Od 2004 roku pełniła służbę w strukturach Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie od 2013 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Opolu, a następnie funkcję Naczelnika Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach. Od 1 kwietnia 2018 r. pełniła obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych. Z dniem 16 lipca 2018 r. mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

Ukończyła Politechnikę Opolską na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Prawo karne gospodarcze.

Wyróżniona Brązowym Medalem za długoletnią służbę.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 300, resort.: 8516 300
Fax: 32 6069 249
E-mail: zca.logistyka@spkatowice.policja.gov.pl