Zastępca Komendanta ds. logistycznych

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych

mł. insp. Rafał Stanisławski

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. jako policjant Plutonu III Oddziału Prewencji KWP w Bielsku-Białej. Od 1998 roku pełnił funkcję dowódcy drużyny Plutonu III Oddziału Prewencji KWP w Bielsku-Białej, od 2001 r. asystenta Zespołu Organizacji Służby Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. W lipcu 2001 r. objął stanowisko specjalisty Wydziału Kadr i Organizacji Szkolenia Szkoły Policji w Katowicach, a od 2003 r. eksperta. W 2007 r. mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach, gdzie zajmował się zadaniami w obszarze spraw osobowych, organizacyjno-etatowych, dyscyplinarnych, szkolenia i doskonalenia zawodowego, spraw socjalnych, bhp, kadrowo-mobilizacyjnych, a także gospodarki finansowej.

Ukończył studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz kolegium nauczycielskie. Odbył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak również dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Ponadto uzyskał wyższe kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Z dniem 1 października 2016 r. mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.

W 2009 r. odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2017 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 300, resort.: 8516 300
Fax: 32 6069 249
E-mail: zca.logistyka@spkatowice.policja.gov.pl