Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych

mł. insp. Gabriela Socha

Pełni służbę w Policji od 20 września 1995 r. W 1998 r. ukończyła studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, natomiast w 2002 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia na kierunku Przywództwo i Negocjacje na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 

Od 2015 r. pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a wcześniej przez siedem lat zajmowała stanowisko Kierownika Referatu w Bielsku Białej Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Pełniła również służbę w SPPP w Bielsku Białej oraz w pionie Ruchu Drogowego.

 

Kontakt: 
Sekretariat tel.: 32 6069 312 lub 47 8516 312, resort.: 8516 312
fax: 32 6069 319 lub 47 8516 319
e-mail: zca.dydaktyka@spkatowice.policja.gov.pl