Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów - Związki zawodowe - Szkoła Policji w Katowicach

Związki zawodowe

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach:

Łagódka Grzegorz – przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Krupa Daniel – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Chechelski Arkadiusz – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Sitko Paweł – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Głowacki Bartosz – członek Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

 

Szkolna Komisja Rewizyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach:

Błoch Rafał – przewodniczący Szkolnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

Dobaj Paweł – wiceprzewodniczący Szkolnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

 

Dane kontaktowe:

Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów
Szkoły Policji w Katowicach

ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice

telefon komórkowy: 667 542 368
telefon służbowy: 32 6069 461 lub 47 8516 461 (pn.-pt. w godz. 8.00 -15.00)
telefon resortowy: 8516 461 (pn.-pt. w godz. 8.00 -15.00)
poczta e-mail: nszzp@spkatowice.policja.gov.pl


INFORMACJE NT. OCHRONY PRAWNEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI