Związek Zawodowy Pracowników Policji - Związki zawodowe - Szkoła Policji w Katowicach

Związki zawodowe

Związek Zawodowy Pracowników Policji

Zarząd Szkolny:

 • Przewodniczący:
  Małgorzata Klimczyk-Słapa
 • Wiceprzewodniczący:
  Barbara Biel
  Gabriela Limańska
  Krzysztof Paliński
 • Skarbnik:
  Nina Karut
 • Sekretarz:
  Katarzyna Nowak
 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy:
  Mirosław Ekiert 

Nad prawidłowością działania organizacji czuwa Szkolna Komisja Rewizyjna w składzie:

Dariusz Roszer – Przewodniczący SKR

Barbara Rosińska – członek SKR

Renata Kreihs – członek SKR

 

Kontakt telefoniczny:

Przewodniczący – Małgorzata Klimczyk-Słapa – tel. sł. 8516 377

Zarząd Związku – tel. sł. 8516 484, tel. 32 6069 484 lub 47 8516 484

e- mail:  zzpp@spkatowice.policja.gov.pl