Opis stanowisk

Opis stanowiska i wymagań – Zakład Służby Kryminalnej

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: instruktor

Rodzaj komórki organizacyjnej: Zakład Służby Kryminalnej.

Obszar zadań realizowanych w Zakładzie Służby Kryminalnej:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:

a) ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca,
b) prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych,
c) ujawniania sprawców wykroczeń oraz prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia,
d) realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym,
e) prowadzenia postępowań przygotowawczych,
f) taktyki i technik przesłuchań.

Wymagania:

1. Niezbędne
– formalne – określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.),
– dodatkowe – doświadczenie w służbie dochodzeniowo-śledczej lub kryminalnej.

2. Pożądane
– co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
– wykształcenie wyższe – prawo lub administracja,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne.