Opis stanowiska i wymagań – Zakład Ogólnozawodowy - Opis stanowisk - Szkoła Policji w Katowicach

Opis stanowisk

Opis stanowiska i wymagań – Zakład Ogólnozawodowy

Opis stanowiska:

Nazwa stanowiska: instruktor

Obszar zadań realizowanych w Zakładzie Ogólnozawodowym:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu:

a) stosowania komunikacji interpersonalnej,
b) wykorzystywania systemów informatycznych w Policji,
c) posługiwania się środkami łączności,
d) udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka,
e) przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania zjawisk kryminogennych.

Wymagania:

1. Niezbędne

– formalne – określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

2. Pożądane

– co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
– kwalifikacje lub doświadczenie pedagogiczne,

do realizacji zajęć z pierwszej pomocy:
– posiadanie uprawnień ratownika medycznego,
– ukończony kurs I pomocy przedmedycznej,

do realizacji zajęć z zakresu obsługi policyjnych systemów informatycznych i łączności:
– posiadanie doświadczenia z pracą przy policyjnych systemach informatycznych,
– ukończony kurs związany z informatyką policyjną (np. KSIP).

  •  
  •  
  •  
  •