15/ZP/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

Nr referencyjny:

15/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15412100-0, 15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  produktów spożywczych różnych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. .

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

27.11.2017 r. godz. 10:00