Zamówienia publiczne archiwum

13/ZP/2013

Nr referencyjny: 13/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45200000-9
Przedmiot: Roboty budowlane dot. wymiany części kanalizacji w rejonie budynku "U" Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2013 r. g.12:00
 
Powrót na górę strony