Zamówienia publiczne archiwum

9/ZP/2013

Nr referencyjny: 9/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 1513100-6
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2013 r. g.10:00
Powrót na górę strony