Zamówienia publiczne archiwum

8/ZP/2013

Nr referencyjny: 8/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 98310000-9
Przedmiot: Świadczenie usług pralniczych dla Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 23.10.2013 r. g.10:00
Powrót na górę strony