Zamówienia publiczne archiwum

4/ZP/2013

Nr referencyjny: 4/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45216110-8
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną piwnic budynków „L” i „M” (akademik 1 i 2) Szkoły Policji w Katowicach.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 23.07.2013 r.
 
Powrót na górę strony