Kierownictwo


Komendant Szkoły Policji w Katowicach

insp. dr Rafał Kochańczyk

Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Komisariacie II Policji w Gliwicach.
Od 2003 roku zajmował następujące stanowiska kierownicze:
– Zastępcy Komendanta Komisariatu II Policji w Gliwicach,
– Komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach,
– Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.
Insp. dr Rafał Kochańczyk od 1 kwietnia 2012 pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego najpierw jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, a od 16 marca 2015 roku jako Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach (do dnia 1 lutego 2016 roku). 24 maja 2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.
Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jak również studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania, a także zarządzania kryzysowego.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 304, resort.: 8516 304
Fax: 32 6069 307
E-mail: komendant@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach
właściwy w sprawach dydaktycznych

insp. Jarosław Gałuszka

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie pracował w służbie kryminalnej, w  Komisariacie Policji w Czechowicach Dziedzicach, gdzie od 1998 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta.

Od 2000 roku insp. Jarosław Gałuszka związany jest ze szkolnictwem policyjnym. Obejmował m.in. stanowisko wykładowcy w Zakładzie Nauk Prawnych i Taktyki Kryminalistycznej, eksperta w Wydziale Metodyki i Organizacji Szkolenia, Zastępcy Kierownika Zakładu Prawa i Psychologii, Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej w Szkole Policji w Katowicach, a w 2011 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Insp. Jarosław Gałuszka z wykształcenia jest prawnikiem. Ponadto, na Uniwersytecie Śląskim, ukończył podyplomowe studia pedagogiczne, a także studia z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich.

Z dniem 4 sierpnia 2014 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych.

W 2004 roku został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2010 roku otrzymał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, w 2011 roku otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Honorową Odznakę NSZZP, w 2015 roku Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 312, resort.: 8516 312
Fax: 32 6069 319
E-mail: zca.dydaktyka@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

stanislawski_mlinspZastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach
właściwy w sprawach logistycznych

mł. insp. Rafał Stanisławski

Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. jako policjant Plutonu III Oddziału Prewencji KWP w Bielsku-Białej. Od 1998 roku pełnił funkcję dowódcy drużyny Plutonu III Oddziału Prewencji KWP w Bielsku-Białej, od 2001 r. asystenta Zespołu Organizacji Służby Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. W lipcu 2001 r. objął stanowisko specjalisty Wydziału Kadr i Organizacji Szkolenia Szkoły Policji w Katowicach, a od 2003 r. eksperta Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach. W 2007 r. mianowany na stanowisko naczelnik Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach, gdzie zajmował się zadaniami w obszarze spraw osobowych, organizacyjno-etatowych, dyscyplinarnych, szkolenia i doskonalenia zawodowego, spraw socjalnych, bhp, kadrowo-mobilizacyjnych, a także gospodarki finansowej.

Z dniem 1 października 2016 r. mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 300, resort.: 8516 300
Fax: 32 6069 249
E-mail: zca.logistyka@spkatowice.policja.gov.pl