Komórki dydaktyczne

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

Zakład Ogólnozawodowy

Zakład Służby Kryminalnej

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego

Zakład Wyszkolenia Specjalnego