Zakład Wyszkolenia Specjalnego

stechnij_mi

 

 

 

 

 

Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– mł. insp. Tomasz Stechnij

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 382, resort.: 8516 382
Fax: 32 6069 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

P. Sobiech 011m

Zastępca Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego
– podinsp. Piotr Sobiech

Kontakt:
Sekretariat tel.: 32 6069 382, resort.: 8516 382
Fax: 32 6069 389
E-mail: zws@spkatowice.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:
Do zadań Zakładu Wyszkolenia Specjalnego należy w szczególności kształcenie w zakresie:

  • środków przymusu bezpośredniego,
  • umiejętności strzeleckich,
  • taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
  • działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego;
  • doskonalenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich policjantów pełniących służbę w szkole.