Wydawnictwa

 

Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzowie w dniach 10-12 września 2008 r.

 

 

 

 

Diagnoza funkcjonowania Policji w obszarze służby prewencyjnej

 

 

 

 

 

 
Unia Europejska – „Wspólny rynek” także dla przestępców.

Zabezpieczanie mienia oraz dowodów w postępowaniach karnych w sprawach finansowych

Seria: Protegere et prodesse, część I

 

 

 

 

 

 

Human Rights – common obligations and different problems in Police training systems.

Prawa człowieka – wspólne zobowiązania i różne problemy w europejskich systemach szkolenia Policji

Seria: Protegere et prodesse, część II

 

 

 
Policja a swobody jednostki z perspektywy obywatela i funkcjonariusza.

Kilka uwag na tle projektu Human Rights – common obligations and different problems in Police training systems.

Seria: Protegere et prodesse, część III

 

 

 
Wybrane zagadnienia służby policyjnej.

Część I

Seria: Protegere et prodesse, część IV

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia służby policyjnej.

Część II

Seria: Protegere et prodesse, część V

 

 

 

 

 
Kryminalistyka w walce z przestępczością.

Materiały z konferencji

Seria: Protegere et prodesse, część VI

 

 

 

 

 

 

 

Policyjne Forum Szkoleniowe nr 1 (1/2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 lat istnienia Szkoły Policji w Katowicach.

Album jubileuszowy

 

 

 

 

 

Policyjne Forum Szkoleniowe nr 2 (1/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFS 1-15okl

Policyjne Forum Szkoleniowe nr 3 (1/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protegere-7-oklThe use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention
– Project Summary

Seria: Protegere et prodesse, część VII

 

 

 

 

 

 

Policyjne Forum Szkoleniowe nr 4 (1/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I okł PFS-1-2017

Policyjne Forum Szkoleniowe nr 5 (1/2017)