XI Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych

Tegoroczny Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych odbędzie się 16 kwietnia 2014 r. Do biegu, organizowanego już po raz 11 przez Szkołę Policji w Katowicach przy wsparciu szkolnej organizacji NSZZ Policjantów, zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych.

Regulamin oraz szczegółowy program znajdują się w załączonych poniżej plikach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, a następnie do przesyłania zgłoszeń, gdyż o umieszczeniu na liście startowej decyduje kolejność zgłoszenia i dokonania opłaty wpisowej. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza zamieszczonego pod adresem http://www.katowice.szkolapolicji.gov.pl/form/form.php

(Jeśli jest to konieczne ze względów formalno-organizacyjnych obowiązujących w poszczególnych jednostkach (np. delegowanie), dodatkowo możliwe jest przesyłanie listy pisemnej uczestników delegowanych – poprzez zamieszczony poniżej załącznik nr 1 do Regulaminu – na adres: pch64@op.pl lub w ostateczności na adres pocztowy Szkoły Policji w Katowicach).

Patronat nad biegiem objął serwis forumbiegacza.pl

Regulamin

Regul_bieg
Title: Regul_bieg
File: Regul_bieg.pdf
Size: 3 MB

Załącznik nr 1

Zal_1_2014
Title: Zal_1_2014
File: Zal_1_20141.doc
Size: 40 kB

Załącznik nr 2

Zal_2_2014
Title: Zal_2_2014
File: Zal_2_20141.doc
Size: 31 kB