Postępowania o zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia publiczne

 

             
Nr
referencyjny
Wartość
szacunkowa
Wspólny
słownik
zamówień
CPV
Przedmiot Tryb Termin
składania
ofert
Szczegóły
15/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2 Dostawy przetworów warzywnych
i owocowych
do Szkoły Policji
w Katowicach
w I półroczu 2021 r
Przetarg nieograniczony 11 stycznia 2021 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15412100-0; 15421000-5; 15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 
15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2 15871230-5; 15890000-3; 03142500-3; 15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200; 14430000-4; 15891500-5;

Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r..
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 17 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2;  15332400-8; 15241200–1; 15234000–7; 15220000-6; Dostawy artykułów mrożonych oraz produktów rybnych
do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 15 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2 Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r Przetarg nieograniczony 4 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
11/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15500000-3, 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1 Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 30 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
10/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15111100-0; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; 15412100-0; 15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3 Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 24 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
9/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15130000–8, 15131130–5, 15131100–6, 15131120–2, 15131134–3, 15131135–0, 15131230–6. 

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony 18 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
8/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15810000–9; 15811100–7; 15811400–0; 15812100–4; 15811200–8; 15812200 – 5 Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r.
Przetarg nieograniczony 16 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
7/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 90511000-2

Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2021 r.

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 17 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
6/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 31 lipca   2020 r. godz. 10:00 więcej
5/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

3 lipca   2020 r. godz. 10:00

więcej
4/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7; 45231400-9; 45316110-9. Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: „Realizacja 1.3 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach" pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankego na terenie Szkoły Policji w Katowicach". Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 25 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
3/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45331100-7, 45210000-2, 45410000-4, 45430000-0, 45421000-4, 45450000-6, 45111220-6 Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”.
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 10 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 4 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
1/ZP/2020

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 

71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71220000-6, 71240000-2, 71310000-4, 71320000-7, 71330000-0, 71221000-3, 71314100-3, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45210000-2, 45220000-5, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45450000-6, 45261215-4, 45311000-0, 45315300-1, 45315600-4, 45453000-7, 09000000-3, 09332000-5, 09331200-0 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania Realizacja 1.2 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach ”pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 2 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
16/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa odbioru odpadów komunalnych
i segregowanych
z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.
Przetarg nieograniczony 19 grudnia 2019 r. godz. 9:00 więcej
17/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15131130-5, 15131100-6,
15131120-2, 15131134-3,
15131135-0, 15131230-6,
15131600-1
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 18 grudnia 2019 r. godz. 9:00 więcej
15/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15412100-0,15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3,15831200-4, 15872000-1,15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5,   Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do  Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 3 grudnia 2019 r. godz. 10:00 więcej 
14/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wiperzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 22 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
13/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5, 158512220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8,15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do  Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 12 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
12/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4,15331000-7, 03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 3221240-0, 03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do  Szkoły Policji w Katowicach. w 2020 r. Przetarg nieograniczony 7 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
11/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15512200-2, 15512000-2,  15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6,  15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 4 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
10/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15131130-5, 15131100-6,
15131120-2, 15131134-3,
15131135-0, 15131230-6,
15131600-1

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 4 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
9/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15811100–7, 15811400–0, 15812100–4, 15811200–8,  15812200–5 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich  do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony

25 października 2019 r.
godz. 10:00

więcej 
8/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach  Przetarg nieograniczony 31 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej 
6/ZP/2019 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 71247000-1 Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej SP w Katowicach"  Przetarg nieograniczony 19 sierpnia
2019 r. godz. 9:00
więcej 
7/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach  Przetarg nieograniczony 15 lipca
2019 r. godz. 12:00
więcej 
5/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6, 45000000-7,452621100-2, 45262110-5, 45111300-1, 45261320-3, 45260000-7, 45223821-7, 45223810-7, 45442200-9, 45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45260000-7, 45233000-9, 45233222-1  Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn.:
1) "Remont elewacji
i balkonów w budynku „W”  Szkoły Policji w Katowicach",
2)  "Remont elewacji  budynku „A” Szkoły Policji

w Katowicach",
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 18 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
4/ZP/2019
 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

45000000-7, 45111100-9,
45111300-1, 45261210-9,
45262500-6, 45312310-3,
45320000-6, 45332400-7,
45400000-1, 45410000-4,
45450000-6,

Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu oraz pomieszczeń budynku "R" (garaże) Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 17 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
3/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 39141100-3 Dostawa i montaż regałów przemysłowych
do budynku magazynowego
w Szkole Policji
w  Katowicach 
 
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 2 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
2/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji
i balkonów
w budynku "W" Szkoły Policji
w Katowicach 
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 7 maja
2019 r. godz. 10:00
więcej
1/ZP/2019 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45216100-5, 45110000-1, 45330000-9,45331200-8,
45310000-3
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

5 kwietnia 
2019 r. godz. 10:00
 

więcej
15/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15412100-0,15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2,15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5,   Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony 20 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5, 158512220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8,15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony 20 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4, 15331000-7,03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 03221240-0,03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do  Szkoły Policji w Katowicach. w 2019 r. Przetarg nieograniczony 9 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

31 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
11/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

31 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
9/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131230-6, 15131600-1 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych - flaków do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

22 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
8/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15811100–7, 15811400–0, 15812100–4, 15811200–8, 15811400–0, 15812200–5

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich  do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r.

Przetarg nieograniczony

18 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
10/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony

19 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
7/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 71320000-7, 45110000-1, 45100000-8, 45340000-2, 45200000-9, 45330000-9 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i przebudowie zespołu sportowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

19 października 2018 r.

godz. 12:00

więcej
6/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony 26 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
5/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony 7 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
4/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 31 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
3/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 21 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 9 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
1/ZP/2018 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

45216100-5, 45110000-1, 45330000-9,45331200-8,
45310000-3

Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 20 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
16/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 71320000-7, 45111200-0, 45213221-8 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 7 lutego 2018 r. godz. 10:00 więcej
17/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  przetworów warzywnych i owocowych oraz artykułów mrożonych  do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 4 stycznia 2018 r. godz. 10:00 więcej
15/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15412100-0, 15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  produktów spożywczych różnych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 27.11.2017r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 16730000-1 Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 21.11.2017r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, 15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 20.11.2017r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4, 15331000-7,03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 03221240-0,03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 9.11.2017 r. godz. 10:00 więcej
11/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 7.11.2017 r. godz. 10:00 więcej
10/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

CPV:15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131230-6,15131600-1

 

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych-flaków do Szkoły Policji w Katowicach w 2018r.

Przetarg nieograniczony

2.11.2017r.

godz. 10:00

więcej
8/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

19.10.2017r.

godz. 10:00

więcej

7/ZP/2017

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

CPV 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5  

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Przetarg nieograniczony  

13.10.2017r. godz. 10:00 więcej
6/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 71240000-2 Usługa polegająca na aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa osi strzeleckich "A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach. Zamówienie z wolnej ręki   więcej
5/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 45316100-6, CPV 45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn.Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 24.08.2017 godz.10:00 więcej
3/ZP/2017   CPV-55120000-7, CPV55300000-3 "Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji" w celu organizacji konferencji przez Szkołę Policji w Katowicach usługi społeczne 21.07.2017 godz.10.00 więcej
4/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV-45316100-6 CPV-45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach" przetarg nieograniczony 18.07.2017r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2017 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy CPV 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki 28.06.2017 więcej
1/ZP/2017 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV-09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przetarg nieograniczony 11.04.2017r. godz. 9:00 więcej