Aktualności

Nowe oświetlenie w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji 12.11.2020

W dniu 10 listopada 2020 r. zakończyła się inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankego na terenie Szkoły Policji w Katowicach, będącego realizacją etapu 1.3. „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach”.

Było to już kolejne zadanie stanowiące kontynuację przeprowadzonego wcześniej „Programu Kompleksowej Termomodernizacji Obiektów Szkoły Policji w Katowicach”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wymianę 19 szt. żelbetowych słupów oświetleniowych ze źródłami wysokoprężnymi sodowymi o mocy 250 W, na nowe słupy aluminiowe wraz z nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 79 W.

Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny co wpisuje się w krajowe i europejskie starania o zapewnienie lepszej jakości powietrza oraz redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Efektem ekologicznym zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych do atmosfery: pyłu – 6 kg/a, SO2 – 50 kg/a, NOx – 33 kg/a, CO – 42 kg/a, CO2 – 14 259 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii elektrycznej o min. 17 158 kWh/a.

Realizacja zadania była możliwa dzięki „Programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” oraz dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zawarta w lutym 2020 r. umowa przewidywała dofinansowanie zadania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych w wysokości 17 312 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 159 913 zł.

Powrót na górę strony