Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 08.12.2020

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 [V] z 1950 r.). W tym roku, po raz kolejny, polska Policja organizuje tzw. Tydzień Praw Człowieka w Policji.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

„Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

Te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ogłoszonej 10 grudnia 1948 r.

„Gdzie w końcu zaczynają się uniwersalne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie można ich zobaczyć na żadnej mapie świata. […] Chyba że prawa te mają tam znaczenie, nigdzie nie mają znaczenia. Bez wspólnych działań obywateli mających na celu utrzymanie ich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie”. Eleanor Roosevelt

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest świętem wszystkich osób, które są zaangażowane w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Na przestrzeni lat wiele osób z różnych kontynentów i kultur włożyło swój wkład w walkę o prawa człowieka. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do upamiętnienia ich działań, ponadto ich celem jest również zwrócenie naszej uwagi na obecne zagrożenia w obszarze przestrzegania praw człowieka, w szczególności kryzys związany z epidemią COVID-19.

W grudniu  2004 r. w polskiej Policji ustanowiono unikatowy na skalę międzynarodową projekt pod nazwą: Sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji. W wielu z tych jednostek stworzono także zespoły ds. ochrony praw człowieka, w skład których wchodzą pełnomocnicy. Istotną rolę w tym systemie pełnią także nieetatowi liderzy ds. ochrony praw człowieka, ustanowieni w większości komend powiatowych/ miejskich/ rejonowych w całej Polsce. Wszystkie te osoby na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wielu innych dokumentów i aktów prawa krajowego i międzynarodowego, które regulują zagadnienia związane z prawami człowieka.

W 2015 r., podczas spotkania z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodziła się idea zapoczątkowania zwyczaju obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Niestety sytuacja epidemiczna wykluczyła z planów aktywności oparte na licznych spotkaniach, debatach czy warsztatach oraz innych formach kontaktów ze społeczeństwem, w tym głównie z dziećmi i młodzieżą. 

https://www.un.org/en/observances/human-rights-day/resources#campaignmaterials