Aktualności

Kursy specjalistyczne w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości

Data publikacji 18.12.2020

W czwartym kwartale 2020 roku Szkoła Policji w Katowicach w ramach współpracy z Komendami Wojewódzkimi Policji w Krakowie, Opolu oraz Katowicach zrealizowała 7 edycji kursu specjalistycznego w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości (oznaczenie kodowe RMP).

Działając w trudnych warunkach związanych ze stanem epidemii, zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa, nauczyciele policyjni z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego przeszkolili łącznie 137 funkcjonariuszy wydziałów ruchu drogowego pełniących służbę na terenie województwa małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Zdobyta przez nich wiedza i umiejętności z zakresu obsługi ręcznych mierników prędkości w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.