Warsztaty naukowo-techniczne - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Warsztaty naukowo-techniczne

Data publikacji 21.12.2020

17 grudnia 2020 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie zorganizowała (w formie online) ogólnopolskie warsztaty naukowo-techniczne z obszaru reagowania na zamachy terrorystyczne, w których uczestniczył ze strony Szkoły Policji w Katowicach kom. Paweł Sitko z Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Głównymi zagadnieniami warsztatów, w których następowała wymiana doświadczeń były między innymi:

  • natura i specyfika zamachów o różnym podłożu działania sprawców;
  • techniki i metody przeprowadzania zamachów;
  • reagowanie na zamachy;
  • ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja w obiektach;
  • procedury bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Kom. Paweł Sitko uczestniczył w debacie eksperckiej na temat „Reagowanie na zamachy – dobre praktyki i rekomendacje”, w trakcie której przedstawił przygotowanie policjantów pionu prewencji do reagowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego (np. aktywny strzelec) na podstawie prowadzonych szkoleń i kursów w szkołach policji.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele: CPT ABW, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i chemicznych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Katowicach, Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP, Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP w Warszawie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu, Safety Projekt, Carrier Fire & Security.