Zajęcia dla aplikantów prokuratorskich - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zajęcia dla aplikantów prokuratorskich

Data publikacji 18.01.2021

W dniu 17 stycznia 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach, w ramach realizacji postanowień zawartego porozumienia, przeprowadzone zostały w formie zdalnej, przy wykorzystaniu narzędzi i metod teleinformatycznych, zajęcia dla aplikantów prokuratorskich Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z tematyki „Metodyka postępowania dowodowego w sprawach karnych (oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych), w tym czynności własne prokuratora.

Już od  7 lat  Szkoła Policji w Katowicach rok rocznie gości w swych murach  aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie na zajęciach z tematyki poświęconej oględzinom miejsca zdarzenia i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. W tym roku z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego zajęcie te odbyły się w formie zdalnej  przy wykorzystaniu narzędzi i metod teleinformatycznych. Tematyka zrealizowanych zajęć stanowiła uzupełnienie zajęć z zakresu prawa karnego procesowego i kryminalistyki jakie przewidziano w ramach programu aplikacji prokuratorskiej.

Bezpośrednim celem pierwszego bloku zajęć było przećwiczenie wraz z aplikantami prokuratorskimi w ramach przygotowanej symulacji, czynności na miejscu zdarzenia noszącego znamiona przestępstwa przeciwko życiu. Odnosiło się to w szczególności do przeprowadzenia i kierowania oględzinami oraz zabezpieczenia śladów kryminalistycznych dla potrzeb dowodowych prowadzonego w związku z zaistniałym przestępstwem postępowania przygotowawczego.

Dodatkowo aplikanci prokuratorscy mogli zobaczyć jak wyglądają czynności związane z zabezpieczeniem poszczególnych śladów kryminalistycznych, między innymi: daktyloskopijnych, traseologicznych, mechanoskopijnych czy biologicznych przez technika kryminalistyki.

Przyszli prokuratorzy w ramach wykładu zapoznali się również z możliwością wykorzystania luminolu podczas ujawniania i zabezpieczania zatartych śladów krwi.

Ponadto w ramach zajęć przedstawiono możliwości techniczne oraz praktyczne wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz skanera laserowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie przejrzystych planów sytuacyjnych 2D oraz wizualizacji 3D z miejsca zdarzenia. Pozwoliło to aplikantom zapoznać się ze współczesnymi metodami utrwalania oględzin miejsca zdarzenia oraz rodzaju i lokalizacji śladów przy użyciu nowoczesnych urządzeń rejestrująco-pomiarowych wykorzystywanych w kryminalistycznym badaniu obszaru objętego wydarzeniem.

W ramach wykładu zaprezentowano również czynności dowodowe na miejscu wypadku drogowego – potrącenie pieszego na jezdni ze skutkiem śmiertelnym.

Wiedza oraz umiejętności praktyczne zdobyte w tym zakresie z pewnością pozwolą przyszłym prokuratorom na prowadzenie na najwyższym poziomie tak ważnej czynności procesowej jaką są oględziny miejsca zdarzenia. Jesteśmy pewni, iż wymiana informacji pomiędzy wykładowcami Szkoły Policji w Katowicach, którzy współprowadzili zajęcia, a aplikantami i ich opiekunami dydaktycznymi przyniesie korzyść dla każdej ze stron.

Za pomoc w realizacji zajęć Szkoła Policji w Katowicach dziękuje Wydziałowi Ruchu Drogowego oraz Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.