Zakończenie kursu DISP-1/21 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu DISP-1/21

Data publikacji 01.03.2021

W dniu 26 lutego 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie Doskonalenia Umiejętności Instruktorów Strzelań Policyjnych – DISP-1/21.

Na kurs skierowani zostali nauczyciele policyjni szkoły posiadający uprawnienia instruktora strzelań policyjnych realizujący zajęcia z zakresu szkolenia strzeleckiego. Celem kursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez instruktorów w zakresie szkolenia strzeleckiego oraz pierwszej pomocy.

W szkoleniu uczestniczyło 16-tu policjantów. Wszyscy funkcjonariusze ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.