Uroczysta zbiórka - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Uroczysta zbiórka

Data publikacji 09.06.2021

W dniu dzisiejszym w auli Szkoły Policji w Katowicach, z okazji mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji oraz wręczenia medali, miała miejsce uroczysta zbiórka.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, Komendant Szkoły insp. Jarosław Gałuszka wraz z Zastępcami insp. Zbigniewem Chrzęstkiem oraz mł. insp. Gabrielą Sochą, wręczył akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji oraz medale przyznane przez Akademię „Stefan cel Mare” – jednostkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii za zaangażowanie w realizację projektu współpracy bliźniaczej pod tytułem „Reforma początkowego i ustawicznego szkolenia w ramach systemu policyjnego w Republice Mołdawii.