Kurs ONP-1/21 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kurs ONP-1/21

Data publikacji 21.06.2021

W dniach 17-18 czerwca 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie nauczyciele policyjni Zakładu Ogólnozawodowego oraz Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia Szkoły Policji w Katowicach przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu specjalistycznego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej.

Kurs o oznaczeniu kodowym ONP- 1/21 miał na celu przygotowanie policjantów z jednostek terenowych garnizonu małopolskiego do roli opiekuna służbowego. Słuchacze nabywali wiedzę podczas intensywnych dwudniowych symulacji i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzili kom. Arkadiusz Chechelski oraz asp. sztab. Katarzyna Mazur-Niewiedział ze Szkoły Policji w Katowicach.