Policjanci służby dyżurnej przeszkoleni - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Policjanci służby dyżurnej przeszkoleni

Data publikacji 16.11.2021

10 listopada 2021 r. zakończyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, podczas której swe umiejętności doskonaliło dwudziestu doświadczonych policjantów.

W czasie zajęć kursanci przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych, urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, a także doskonalili swoje umiejętności w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wybranych zdarzeń.

W ostatnim dniu funkcjonariusze odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swych jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.