Aktualności

Kurs RNZ 1/21 zakończony

Data publikacji 17.12.2021

W okresie od 13 grudnia do 17 grudnia 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego o oznaczeniu kodowym RNZ-1/21 dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.

16 funkcjonariuszy służby prewencyjnej z garnizonów: śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego przez pięć intensywnych dni szkoleniowych nabywało wiedzę i doskonaliło umiejętności w zakresie reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są podejmowane interwencje. Szczególny nacisk został położony na właściwe rozpoznanie osób, u których mogą wystąpić zaburzenia świadomości połączone z dezorientacją, halucynacjami i pobudzeniem ruchowym. Przeprowadzenie interwencji w sposób standardowy z osobą będącą w takim stanie psychofizycznym jest w znacznej mierze utrudnione, ponieważ zazwyczaj nie reaguje ona w typowy sposób, a jej zachowanie jest nieprzewidywalne i może to stanowić zagrożenie dla niej samej oraz innych osób, w tym dla interweniujących policjantów. Dlatego też bardzo ważnym aspektem szkolenia były symulacje interwencji, udzielanie pierwszej pomocy oraz kwestie komunikacji policjantów z taką osobą – stąd znaczący udział w zajęciach psychologów policyjnych.

Życzymy wszystkim uczestnikom kursu bezpiecznej służby na rzecz społeczności lokalnych.

  • Symulacja interwencji przeprowadzana przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach
  • Symulacja interwencji przeprowadzana przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach
  • Zakończenie kursu specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.
  • Wręczanie świadectw ukończenia kursu specjalistycznego dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.
Powrót na górę strony