Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 10.01.2022

W dniach 3-7 stycznia 2022 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR – 1/22).

W trakcie tygodniowego pobytu kursanci poszerzyli wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku koordynatora działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu. Kurs wypełniony był zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi, podczas których słuchacze sprawdzali swoje kompetencje m.in. z zakresu izolacji sprawcy przemocy w rodzinie poprzez wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego najbliższego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do niego.

W ramach zajęć funkcjonariusze udali się z wizytą do Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pod opieką Pani Dyrektor mgr Celiny Uherek-Biernat uczestniczyli w zajęciach z zakresu postępowania zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie współpracy służb i specyfiki interwencji kryzysowej w przypadkach przemocy domowej.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.

Powrót na górę strony