Aktualności

Wybory w związkach zawodowych

Data publikacji 08.06.2022

Rok 2022 przyniósł zmiany w składzie zarządów związków zawodowych pracowników i policjantów działających w Szkole Policji w Katowicach.

8 kwietnia 2022 r. odbyły się wybory do Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji przy Szkole Policji w Katowicach.

Przewodniczącą na kolejną kadencję 2022-2027 ponownie została wybrana Małgorzata Klimczyk-Słapa, wiceprzewodniczącymi zostali: Magdalena Borys, Katarzyna Kelm-Karwacka i Piotr Kura.

Skarbnikiem została Nina Karut, a sekretarzem Aleksandra Zawadzka.

Nad prawidłowością działania organizacji czuwa Szkolna Komisja Rewizyjna, w której skład weszli: przewodnicząca – Katarzyna Kozdra, członkowie – Dariusz Roszer, Renata Kreihs.

Zakładowym społecznym inspektorem pracy jest od 2020 r. Barbara Biel.

 

6 czerwca br. odbyło się VI walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego zarządu szkolnego. W przeprowadzonym głosowaniu zwyciężył kol. Paweł Sitko.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach będzie funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej:

  • Paweł Sitko – przewodniczący;
  • Arkadiusz Chechelski – wiceprzewodniczący;
  • Tomasz Głuchowski – wiceprzewodniczący;
  • Krzysztof Kasprzycki – wiceprzewodniczący;
  • Piotr Kuśka – wiceprzewodniczący.

 

A nowa struktura Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach przedstawia się następująco:

  • Aleksandra Kukuła – przewodnicząca;
  • Adrian Grela – wiceprzewodniczący;
  • Daniel Krupa – wiceprzewodniczący.
Powrót na górę strony