Aktualności

Dwudziesty pierwszy Dzień Otwarty

Data publikacji 15.06.2022

15 czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie związanej z pandemią odbył się dwudziesty pierwszy Dzień Otwarty naszej szkoły. W tym roku wśród dużej liczby odwiedzających gościliśmy sporą grupę dzieci z Ukrainy.

Uroczyste rozpoczęcie Dnia Otwartego odbyło się o godzinie 10:00 na placu apelowym z udziałem policyjnej orkiestry i kompanii honorowej. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, straży i inspekcji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Romanem Rabsztynem oraz Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu gen. bryg. SG Adamem Jopkiem. 

Do tradycji tego dnia należy również wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zebranych na placu, gdzie tuż po chwili policjanci i słuchacze naszej szkoły przygotowali pokaz sprawności.

W ciągu dnia na zwiedzających czekała cała moc atrakcji. Nowością w tym roku był pokaz tresury psów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, a kolejne pokazy prezentowały np. udzielanie pierwszej pomocy, przykładowe techniki interwencji policyjnych (symulowany napad na bank), koni i psów policyjnych, a także psa wyszkolonego do dogoterapii.

Przez cały czas czynne były stoiska ze sprzętem policyjnym będącym na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także: Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej. Swoje stoiska miały także Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Jak zwykle dużą popularnością cieszyły się pokazy daktyloskopii, konkursy ruchu drogowego i plastyczne, jak też zawody sportowe czy rowerowy tor przeszkód. Jak co roku również nie brakowało chętnych na wspólne zdjęcia z policyjną maskotką – Sznupkiem. Dla strudzonych zwiedzaniem kuchnia naszej szkoły przygotowała policyjną grochówkę.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w naszym Dniu Otwartym! Zapraszamy ponownie!

 • Orkiestra policyjna zmierza w kierunku placu apelowego
 • Kompania honorowa zmierza w kierunku placu apelowego
 • Komendant szkoły salutuje do sztandaru na placu apelowym
 • Podniesienie flagi na maszt
 • Zaproszeni goście
 • Widok z góry na wychodzącą orkiestrę i kompanię honorową
 • Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników
 • Goście zwiedzają stoiska
 • Pokaz sprawności słuchaczy
 • Pokaz sprawności słuchaczy
 • Pokaz sprawności słuchaczy
 • Pies ratowniczy straży pożarnej
 • Pies ratowniczy straży pożarnej
 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • Pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • Uczniowie klasy policyjnej wewnątrz pojazdu policyjnego
 • Zwiedzający robią zdjęcia na wystawie pojazdów
 • Symulacja napadu na bank
 • Symulacja napadu na bank
 • Pokaz koni policyjnych
 • Pokaz koni policyjnych
 • Pokaz koni policyjnych
 • Pokaz koni policyjnych
 • Pokaz koni policyjnych
 • Pokaz tresury psa policyjnego
 • Pokaz tresury psa policyjnego
 • Pokaz tresury psa policyjnego
 • Pokaz tresury psa policyjnego
 • Dziecko w czapce policyjnej przy biurku w gabinecie razem z zastępcą komendanta insp. dr Gabrielą Sochą
Powrót na górę strony