Aktualności

Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

Data publikacji 13.04.2023

13 kwietnia br. uczciliśmy 80. rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej pod obeliskiem poświęconym policjantom województwa śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej oraz ofiarom zbrodni katyńskiej z 1940 r.

Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha i nadkom. Paweł Sitko – przewodniczący NSZZ Policjantów naszej szkoły złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod obeliskiem znajdującym się na placu apelowym szkoły.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku "w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 r."

Wydarzenie to poprzedziło wydanie tajnego rozkazu przez Ławrientija Berię, szefa NKWD w latach 1939-1945, „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”, który stanowił podstawę do rozpoczęcia mordowania polskich jeńców wojennych i więźniów. 3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Z Kozielska 4404 jeńców przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6287 jeńców z Ostaszkowa zabito w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie Twer), a pogrzebano w dołach śmierci w miejscowości Miednoje.

13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów, których zamordowano trzy lata wcześniej.

Powrót na górę strony