Aktualności

Kolejni słuchacze ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe

Data publikacji 23.05.2023

23 maja na placu apelowym naszej Szkoły odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-8/22. W szkoleniu, które rozpoczęło się 25 października 2022 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. 199 policjantów w najbliższym czasie zasili jednostki Policji, stawiając pierwsze kroki na drodze swojego życia zawodowego.

Uroczystość uświetnił udział orkiestry i kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W czasie uroczystego apelu Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w obecności kierowników komórek organizacyjnych, kadry, zaproszonych gości oraz rodzin, przyjaciół i bliskich słuchaczy, pogratulowała absolwentom i wręczyła wyróżnienia oraz świadectwa ukończenia szkolenia.

Szkolenie zawodowe podstawowe przygotowuje policjantów do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych, patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

Wszyscy słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu końcowego uzyskali oceny pozytywne. Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną wyróżnionych dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostało 24 policjantów. Dlatego też w tym miejscu należą się również podziękowania dla kadry dydaktyczno-wychowawczej Szkoły za bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie we właściwe przeprowadzenie naszych słuchaczy przez całe szkolenie i odpowiednie przygotowanie ich do egzaminu końcowego.

Wszystkim słuchaczom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.

Powrót na górę strony