Aktualności

Za nami dwudziesty drugi Dzień Otwarty

Data publikacji 19.06.2023

16 czerwca 2023 r. odbył się dwudziesty drugi Dzień Otwarty naszej szkoły pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice i Patronatem Medialnym TVP Katowice.

Uroczyste rozpoczęcie Dnia Otwartego odbyło się o godzinie 10:00 na placu apelowym z udziałem policyjnej orkiestry i kompanii honorowej, podczas którego przeglądu pododziałów dokonał Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka. W apelu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, straży i inspekcji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem oraz I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem. 

Po zakończonym apelu uczestnicy mogli podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, któremu towarzyszyły znane utwory muzyki filmowej i te popularne na listach przebojów. Do tradycji tego dnia należy również wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zebranych na placu, gdzie tuż po chwili policjanci i słuchacze naszej szkoły przygotowali pokaz sprawności.

W ciągu dnia na zwiedzających czekała cała moc atrakcji. Podczas pokazów prezentowano np. udzielanie pierwszej pomocy, przykładowe techniki interwencji policyjnych, koni i psów policyjnych.

W trakcie Dnia Otwartego czynne były stoiska ze sprzętem policyjnym będącym na wyposażeniu Szkoły Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także: Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Administracji Skarbowej, Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, a także Wojska Polskiego. Swoje stoiska miały także Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Jak zwykle dużą popularnością cieszyły się pokazy daktyloskopii, konkursy ruchu drogowego i plastyczne oraz zawody sportowe czy rowerowy tor przeszkód. Nie brakowało również chętnych na wspólne zdjęcia z policyjną maskotką – Sznupkiem. Dla strudzonych zwiedzaniem kuchnia naszej szkoły przygotowała policyjną grochówkę.

Mamy nadzieję, że poprzez organizację Dnia Otwartego goszcząca u nas młodzież została zachęcona do wstąpienia w nasze szeregi.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w naszym Dniu Otwartym! Zapraszamy ponownie!

Powrót na górę strony