Aktualności

Święto Policji 2023

Data publikacji 31.07.2023

28 lipca odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Policji pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, w którym uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Dla uczczenia Święta Policji na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach w obecności licznie przybyłych gości odbył się uroczysty apel, w trakcie którego wręczono medale i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom i pracownikom naszej szkoły.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka rozpoczynając uroczystość serdecznie przywitał przybyłych gości, w tym m.in.: I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, Doradcę Wojewody Śląskiego gen. bryg. w st. spocz. dra Tomasza Miłkowskiego, Sekretarza Miasta Katowice Macieja Stachurę, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. dra Rafała Kochańczyka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marka Nowakowskiego, Zastępcę Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dra Andrzeja Żylińskiego oraz wszystkich przedstawicieli urzędów, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń i związków zawodowych. Przekazał również wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Kompania Honorowa z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że Szkoła Policji w Katowicach stanowi bardzo ważny element w strukturach Policji, ponieważ tylko dobrze wyszkolony policjant jest w stanie sprostać zadaniom stawianym przez codzienną służbę.

W trakcie uroczystości Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grzegorz Grześkowiak wręczył Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosławowi Gałuszce odznakę pamiątkową „100-lecia Policji Województwa Śląskiego" ustanowioną przez zarząd tego stowarzyszenia.

Pod obeliskiem upamiętniającym policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r. wieniec złożyli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

Uroczystość zakończyła defilada odznaczonych i awansowanych wraz z policyjną orkiestrą, kompanią honorową i pododdziałem słuchaczy.

 

Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Jarosława Dąbrowskiego,

Lucynę Grządziel.

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Renatę Jarosz.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji oraz w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego nadał:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

nadkom. Aleksandrze Kukule,

kom. Łukaszowi Sowiszowi,

podkom. Marcinowi Kurpińskiemu,

podkom. Grzegorzowi Urbańczykowi,

asp. szt. Dariuszowi Chojnackiemu,

asp. szt. Adrianowi Sacharczukowi,

asp. Adrianowi Greli,

asp. Marcinowi Grzondzielowi,

asp. Katarzynie Orzeł-Tobiczyk,

asp. Piotrowi Warchołowi.

 

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2023 r. mianował:

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Marka Grzebielucha.

 

Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2023 r. mianował:

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Sławomira Manterysa,

podkom. Annę Mazurkiewicz,

podkom. Aleksandra Stasiaka,

podkom. Mariusza Szmołdę,

podkom. Krystiana Wieczorka.

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Andrzeja Amalio,

st. asp. Dorotę Dziubek,

st. asp. Ireneusza Gacka,

st. asp. Michała Gawełczyka,

st. asp. Natalię Karpuk,

st. asp. Klaudię Kempę,

st. asp. Piotra Kuśkę.

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

asp. Andrzeja Byrskiego,

asp. Jakuba Lyszczynę,

asp. Wojciecha Michurę,

asp. Katarzynę Orzeł-Tobiczyk,

asp. Łukasza Srogę,

asp. Marcina Szwajcowskiego,

asp. Piotra Warchoła,

asp. Grzegorza Wilaszka.

ASPIRANTEM POLICJI

mł. asp. Krzysztofa Gałuszkę,

mł. asp. Mateusza Kondelę,

mł. asp. Michała Łaskiego,

mł. asp. Mateusza Mańdoka,

mł. asp. Patrycję Raszyk,

mł. asp. Grzegorza Szokiela,

mł. asp. Bartłomieja Zarębę,

mł. asp. Patryka Ziębę.

 

Komendant Szkoły Policji w Katowicach z dniem 24 lipca 2023 r. przedterminowo mianował:

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Wojciecha Mańkę.

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

st. asp. Katarzynę Kurpas,

st. asp. Dariusza Napierałę,

st. asp. Pawła Oleksińskiego.

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

asp. Marcina Grzondziela,

asp. Elżbietę Sęktas.

ASPIRANTEM POLICJI

mł. asp. Annę Wilczyńską.

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI

sierż. sztab. Rafała Misterowicza,

sierż. sztab. Marcina Skowrona,

st. sierż. Łukasza Działowego.

Wszystkim uhonorowanym składamy serdeczne gratulacje.

Powrót na górę strony