Aktualności

Forum koordynacyjne pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

Data publikacji 05.10.2023

W dniach 3-4 października 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się Forum Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka mające na celu omówienie tematyki edukacji z zakresu ochrony praw człowieka i etyki zawodowej.

Forum otworzyli wspólnie insp. dr Gabriela Socha – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych oraz mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka. Uczestnikami byli przedstawiciele pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z: Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile oraz Szkoły Policji w Katowicach. 

Insp. dr Gabriela Socha witając gości zaakcentowała istotę działania pełnomocników w nauczaniu zasad etyki zawodowej i praw człowieka. Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zwrócił uwagę na wzmocnienie czynnego udziału pełnomocników w odprawach służbowych, a także zwiększenie ich wpływu na relacje międzyludzkie pomiędzy kadrą dydaktyczną a słuchaczami. Zauważył potrzebę dalszego uwypuklenia roli materiałów dotyczących interwencji policyjnych w celu urealnienia procesu dydaktycznego w trakcie zajęć ze słuchaczami. 

Jedną z zasadniczych rekomendacji było wskazanie na potrzebę wzmocnienia roli i pozycji pełnomocników w jednostkach szkoleniowych poprzez właściwe umiejscowienie ich w strukturze szkoły. 

Pełnomocnicy są także animatorami tzw. edukacji retrospektywnej w kontekście ochrony praw człowieka. Przykładem tego była wizyta w dniu 4 października 2023 r. w Państwowym Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu uczestników Forum oraz słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego odbywającego się aktualnie w Szkole Policji w Katowicach w oparciu o program edukacyjny Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska. Uczestnicy w pierwszej części wizyty w muzeum zwiedzili z przewodnikiem dwie części byłego obozu Auschwitz i Birkenau. Następnie dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego odbyły się zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników muzeum m.in. warsztatach pn. "Propaganda w nazistowiskich Niemczech 1933-1945" oraz wykładzie nt. "Negacjonizm – Zjawisko zaprzeczania zbrodni Holocaustu. Historia i teraźniejszość. Narzędzia przeciwdziałania". 

W tym miejscu zabrał również głos Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka, przekazując słuchaczom jak ważna jest ochrona praw człowieka i przestrzeganie zasad etyki zawodowej w służbie policjanta. 

Wizytę z ramienia Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu koordynował Piotr Supiński.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w Forum Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka oraz liczymy na dalszą współpracę.
 

Powrót na górę strony